Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 90kWORD 31k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Puhemiehen tehtävät (työjärjestyksen 19 artiklan tulkinta)
P6_TA(2008)0024

Euroopan parlamentin päätös 31. tammikuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen puhemiehen tehtäviä koskevan 19 artiklan tulkinnasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 24. tammikuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 artiklan,

1.   hyväksyy työjärjestyksen 19 artiklan seuraavan tulkinnan:"

Työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdan voidaan tulkita tarkoittavan, että tähän määräykseen perustuvaan toimivaltaan sisältyy myös toimivalta lopettaa sellaisten aloitteiden kuin työjärjestyspuheenvuorojen, menettelyä koskevien esitysten, äänestysselitysten ja erillistä äänestystä, kohta kohdalta -äänestystä tai nimenhuutoäänestystä koskevien pyyntöjen kohtuuttoman runsas käyttäminen, jos puhemies katsoo, että niiden ilmeisenä tarkoituksena ja seurauksena on jatkuvan ja vakavan haitan aiheuttaminen parlamentin työskentelylle tai muiden jäsenten oikeuksille.

"

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö