Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0511/2007

Внесени текстове :

A6-0511/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0025

Приети текстове
PDF 348kWORD 39k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чехия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като равностойни на националните им визи ***I
P6_TA(2008)0025A6-0511/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0508),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0279/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0511/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 31 януари 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, ▌Кипър, и Румъния ▌на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии
P6_TC1-COD(2007)0185

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 582/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност