Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0185(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0511/2007

Pateikti tekstai :

A6-0511/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2008 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0025

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 31 d. - Briuselis
Supaprastintas asmenų kontrolės prie išorės sienų režimas, grindžiamas vienašališku Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Kipro, Vengrijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms ***I
P6_TA(2008)0025A6-0511/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Kipro, Vengrijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0508),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0279/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0511/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. sausio 31 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu
P6_TC1-COD(2007)0185

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 582/2008/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika