Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0511/2007

Ingivna texter :

A6-0511/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0025

Antagna texter
PDF 196kWORD 51k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I
P6_TA(2008)0025A6-0511/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier (KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0508),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 62.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0279/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0511/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier
P6_TC1-COD(2007)0185

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 582/2008/EG.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy