Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0509/2007

Внесени текстове :

A6-0509/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0026

Приети текстове
PDF 280kWORD 36k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн ***I
P6_TA(2008)0026A6-0509/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0508),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква (а) от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0280/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0509/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 31 януари 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия
P6_TC1-COD(2007)0186

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 586/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност