Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0509/2007

Indgivne tekster :

A6-0509/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0026

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 32k
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles
Personkontrol ved EU's ydre grænser (Schweiz og Liechtenstein) ***I
P6_TA(2008)0026A6-0509/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område (KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0508),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0280/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0509/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2008/EF om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område
P6_TC1-COD(2007)0186

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, beslutning nr. 586/2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik