Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0186(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0509/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0509/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0026

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 34k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Yksinkertaistettu menettely henkilötarkastuksissa unionin ulkorajoilla (Sveitsi ja Liechtenstein) ***I
P6_TA(2008)0026A6-0509/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetusta menettelystä henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat, tehdyn päätöksen N:o 896/2006/EY muuttamisesta (KOM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0508),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0280/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0509/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi yksinkertaistetusta menettelystä henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat, tehdyn päätöksen N:o 896/2006/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2007)0186

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 586/2008/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö