Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0186(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0509/2007

Pateikti tekstai :

A6-0509/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2008 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0026

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 35k
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 31 d. - Briuselis
Supaprastintas asmenų kontrolės prie Europos Sąjungos išorės sienų režimas (Šveicarija ir Lichtenšteinas) ***I
P6_TA(2008)0026A6-0509/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD)

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0508),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 62 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0280/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0509/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. sausio 31 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu
P6_TC1-COD(2007)0186

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 586/2008/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika