Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0001/2008

Внесени текстове :

A6-0001/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0027

Приети текстове
PDF 274kWORD 84k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Статистически данни за аквакултури ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето от държавите-членки на статистически данни за аквакултури (COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2006)0864),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0005/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0001/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 31 януари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето от държавите-членки на статистикa относно аквакултури и за отмяна на Регламент (ЕО) № 788/96
P6_TC1-COD(2006)0286

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № .../2008.)

Правна информация - Политика за поверителност