Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0001/2008

Indgivne tekster :

A6-0001/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0027

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 32k
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles
Statistiske oplysninger om akvakultur ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0864),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0005/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0001/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning forordning (EF) nr. .../2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96
P6_TC1-COD(2006)0286

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik