Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0286(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0001/2008

Esitatud tekstid :

A6-0001/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 53k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
Vesiviljeluse statistika ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta (KOM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0864);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0005/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0001/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 788/96
P6_TC1-COD(2006)0286

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr .../2008) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika