Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0001/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0001/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 62k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Vesiviljelyä koskevat tilastot ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta (KOM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0864),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0005/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0001/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 788/96 kumoamisesta
P6_TC1-COD(2006)0286

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2008.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö