Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0505/2007

Внесени текстове :

A6-0505/2007

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0030

Приети текстове
PDF 262kWORD 33k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Пощенски услуги на Общността ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
ПОПРАВКИ

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0594),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0505/2007),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с Председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 307E , 18.12.2007 г., стр. 22.
(2) Приети текстове, 11.7.2007 г., P6_TA(2007)0336.

Правна информация - Политика за поверителност