Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0505/2007

Předložené texty :

A6-0505/2007

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0030

Přijaté texty
PDF 196kWORD 32k
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel
Úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
OPRAVY

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0594),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6-0505/2007),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 307 E, 18.12.2007, s. 22.
(2) Texty přijaté dne 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Právní upozornění - Ochrana soukromí