Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0505/2007

Indgivne tekster :

A6-0505/2007

Forhandlinger :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0030

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 37k
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles
Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
BERIGTIGELSER

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (13593/6/2007 - C6-0410/2007)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0594),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0505/2007),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 307 E af 18.12.2007, s. 22.
(2) Vedtagne tekster af 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik