Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0505/2007

Esitatud tekstid :

A6-0505/2007

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 34k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
PARANDUSED

Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0594) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0505/2007),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 307 E, 18.12.2007, lk 22.
(2) Vastuvõetud tekstid, 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika