Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0505/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0505/2007

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0030

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 32k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
OIKAISUT

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0594)

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0505/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 307 E, 18.12.2007, s. 22.
(2) Hyväksytyt tekstit, 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö