Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0505/2007

Pateikti tekstai :

A6-0505/2007

Debatai :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Balsavimas :

PV 31/01/2008 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0030

Priimti tekstai
PDF 265kWORD 32k
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 31 d. - Briuselis
Bendrijos pašto paslaugos ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
KLAIDŲ IŠTAISYMAI

2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0594) per pirmąjį svarstymą(2),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0505/2007),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 307 E, 2007 12 18, p. 22.
(2) Priimti tekstai, 2007 07 11, P6_TA(2007)0336.

Teisinė informacija - Privatumo politika