Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0505/2007

Ingivna texter :

A6-0505/2007

Debatter :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0030

Antagna texter
PDF 193kWORD 50k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
RÄTTELSER

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0594),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6-0505/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 307 E, 18.12.2007, s. 22.
(2) Antagna texter, 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy