Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0046/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 87k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες
Κατάσταση στο Ιράν
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το Ιράν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν και ιδίως όσα αφορούν το πυρηνικό ζήτημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2005(1) και στις 17 Νοεμβρίου 2005(2), το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την αντιπαράθεση του Ιράν με τη διεθνή κοινότητα(3) και το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το Ιράν(4),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ιράν και ιδίως της 14ης Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1696 (2006), 1737 (2006) και 1747 (2007) σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίστηκε από το Ιράν και το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) της 21ης Αυγούστου 2007, με στόχο τη διευκρίνιση ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (περιλαμβάνεται στο συνημμένο έγγραφο INFCIRC/711 της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ (GOV/2007/48) της 30ής Αυγούστου 2007 με τίτλο "Εφαρμογή της Συμφωνίας Διασφαλίσεων της Συνθήκης περί μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν"),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ και ιδίως την έκθεση (GOV/2007/58) της 15ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο "Εφαρμογή της Συμφωνίας διασφαλίσεων της ΣΜΔ και σχετικών διατάξεων των ψηφισμάτων 1737 (2006) και 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών ("National Intelligence Estimate") σχετικά με τις προθέσεις και το δυναμικό του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών όπλων που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2007 και τη δήλωση (ανακοινωθέν Τύπου 2007/22) του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΑΕ δρ. Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι, σχετικά με το θέμα αυτό,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 61/176 της 19ης Δεκεμβρίου 2006 και 62/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, και ειδικότερα το τελευταίο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη την δεύτερη διακοινοβουλευτική σύνοδο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Majlis της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που διεξήχθη στην Τεχεράνη στις 8-9 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την από 25 Ιανουαρίου 2008 δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου εκ μέρους της ΕΕ, σχετικά με τις θανατικές καταδίκες στο Ιράν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ) αναφέρει ότι ουδεμία διάταξη της Συνθήκης αυτής θα ερμηνεύεται ως θίγουσα το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων στην εν λόγω Συνθήκη μερών να αναπτύξουν έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς αδιακρίτως και σύμφωνα με τα άρθρα Ι και ΙΙ της εν λόγω Συνθήκης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν έχει έως τώρα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία και δεν έχει κυρώσει τα πρόσθετα πρωτόκολλα της ΣΜΔ, όπως απαιτούσαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1696 (2006), 1737 (2006) και 1747 (2007) προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον αποκλειστικά ειρηνικό σκοπό του πυρηνικού του προγράμματος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρ. Ελ Μπαραντέι, στην προαναφερθείσα έκθεση της 15ης Νοεμβρίου 2007 είχε επισημάνει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ στο Ιράν και ότι το Ιράν έχει παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παλαιότερες πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο δρ. Ελ Μπαραντέι τόνισε ότι απαιτείται εντατικότερη συνεργασία προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τις σημερινές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, για τα ίχνη υπερεμπλουτισμένου ουρανίου που ανακάλυψαν οι επιθεωρητές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και ότι προέτρεψε το Ιράν να εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο το ταχύτερο δυνατό,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο συνομιλιών με τον δρ. Ελ Μπαραντέι, στην Τεχεράνη στις 12 Ιανουαρίου 2008, οι Ιρανοί ηγέτες συμφώνησαν να απαντήσουν σε όλα τα εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με τις παρελθούσες πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας τους εντός τεσσάρων εβδομάδων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών ("National Intelligence Estimate"), διαπιστώθηκε ότι το Ιράν διέκοψε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του το 2003 και, μέχρι τα μέσα του 2007, δεν το είχε θέσει εκ νέου σε εφαρμογή, παρά τις ανησυχίες όσον αφορά τον εμπλουτισμό του ουρανίου και την πιθανή μελλοντική του χρήση για πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι μετά τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής, η πιθανότητα προληπτικής ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Μπους έχει απομακρυνθεί,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της G8, κατά την ετήσια διάσκεψη κορυφής τους που διεξήχθη στις 6–8 Ιουνίου 2007 στο Heiligendamm, τόνισαν τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης και εφαρμογής μηχανισμού πολυμερών προσεγγίσεων για τον κύκλο πυρηνικού καυσίμου ως πιθανή εναλλακτική λύση αντί της συνέχισης των εθνικών δραστηριοτήτων εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας,

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη και των πολιτικών ελευθεριών, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2005, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει δεσμευθεί να προάγει και να διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σύμφωνα με τα διάφορα διεθνή νομικά μέσα σε αυτόν τον τομέα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων ανηλίκων, συχνά με δημόσιο απαγχονισμό, έχει αυξηθεί δραματικά στα τελευταία χρόνια και ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επιβεβαιωθεί περιπτώσεις εκτελέσεων, συχνά δημόσιων, δι' απαγχονισμού ή λιθοβολισμού, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης κρατουμένων, συστηματικής και αυθαίρετης χρήσης παρατεταμένης απομόνωσης, παράνομων κρατήσεων, σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, περιλαμβανομένης της μαστίγωσης και των ακρωτηριασμών, καθώς και ατιμωρησίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη καταστολή που ασκείται εις βάρος αντιπολιτευόμενων, προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, χρηστών του διαδικτύου, δασκάλων, διανοουμένων, γυναικών, φοιτητών, συνδικαλιστών, και ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές και άλλες μειονότητες έχει αυξηθεί,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονότητες, όπως οι Αζέροι, οι Σούφι και οι Σουνίτες, υφίστανται όλο και συχνότερα δυσμενείς διακρίσεις και παρενοχλήσεις εξαιτίας της θρησκευτικής ή εθνοτικής τους ταυτότητας και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την καταστολή των πολιτιστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μέλη ορισμένων μειονοτήτων, όπως των Αχβάζων, των Κούρδων ή των Βαλούχων, αντιμετωπίζουν ακόμη και βασανιστήρια και εκτελέσεις,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των Μπαχάι δεν μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά του καθήκοντα και υφίστανται σοβαρές διώξεις, ενώ στερούνται σχεδόν όλων των αστικών τους δικαιωμάτων (π.χ. δικαιώματα περιουσίας, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), και οι λατρευτικοί τους χώροι καταστρέφονται,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ακτιβίστριες του κινήματος γυναικείων δικαιωμάτων διώκονται ή έχουν διωχθεί για τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία "ένα εκατομμύριο υπογραφές", η οποία στοχεύει στην κατάργηση νόμων που επιβάλλουν διακρίσεις εναντίον των γυναικών και προτίθεται να παρουσιάσει αυτό το ένα εκατομμύριο υπογραφές στο Εθνικό Κοινοβούλιο (Majlis)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν εξακολουθεί να μην έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες καθηγητές έχουν απομακρυνθεί από τις έδρες τους με την κατηγορία ότι ήταν υπέρ το δέον κοσμικοί, και ότι πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν ύστερα από διαμαρτυρίες, όπως αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα Πανεπιστημιακών Φοιτητών στις 7 Δεκεμβρίου 2007,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο του 2008 ολοκληρώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2008, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα ανακοινώσει τις αποφάσεις από 22ας Ιανουαρίου 2008 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο των Φρουρών, το οποίο επιβλέπει την εγκυρότητα των εκλογών σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει το δικαίωμα να απορρίψει υποψηφίους,

Σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ιράν

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος εφ´ όλης της ύλης μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν διακόπηκε το Δεκέμβριο του 2003 και ότι, από τον Ιούνιο 2004, δεν έχει διεξαχθεί άλλη συνάντηση στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ–Ιράν για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με το Ιράν τα τελευταία χρόνια βασίζονται σε μια τρίπτυχη προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από τις διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας, έναν πολιτικό διάλογο και έναν διάλογο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ότι οι τρεις αυτές πτυχές δεν μπορούν να αποσυνδεθούν,

Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

1.   τονίζει εκ νέου ότι οι κίνδυνοι της διασποράς από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν πηγή σοβαρών ανησυχιών για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα, όπως σαφέστατα εκφράζεται στις αποφάσεις 1696 (2006), 1737 (2006) και 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει ως εκ τούτου τη λύπη του γιατί το Ιράν εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις του που επιβάλλουν να διακόψει κάθε δραστηριότητα εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου·

2.   εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της ΕΕ για την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης στο πυρηνικό ζήτημα, κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει ο ΔΟΑΕ στην κατεύθυνση αυτή·

3.   επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας ΔΟΑΕ-Ιράν και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Ιράν για αποκατάσταση της διαφάνειας όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα με την παροχή πλήρων, σαφών και αξιόπιστων απαντήσεων στον ΔΟΑΕ, προκειμένου να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή θέματα και να διασκεδασθούν οι ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβανομένων των σημείων που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική διάσταση, να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Περιεκτικής Συμφωνίας Διασφάλισης, περιλαμβανομένων των επικουρικών της ρυθμίσεων, καθώς επίσης να κυρώσει και να εφαρμόσει το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο·

4.   επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκαν δυνάμει του άρθρου 41 του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ενστερνίζεται τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007· χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Γερμανίας, καθώς και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική για την Ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ), στο Βερολίνο, στις 22 Ιανουαρίου 2008, σχετικά με ένα νέο σχέδιο απόφασης για το Ιράν που προβλέπει τη λήψη περαιτέρω μέτρων, αλλά και το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα τηρεί κοινή στάση για το θέμα·

5.   επιβεβαιώνει τη θέση του ότι είναι δυνατόν να δοθεί μια λύση στην σημερινή κλιμάκωση του πυρηνικού ζητήματος και ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εξετάζεται η ανάληψη στρατιωτικής δράσης· εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του δρ. Ελ Μπαραντέι, για επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων με το Ιράν έως τον Μάρτιο του 2008· ζητεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλους τους άλλους παράγοντες να εγκαταλείψουν κάθε ρητορική για στρατιωτικές επιλογές και πολιτικές για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν·

6.   επισημαίνει τα πρόσφατα πορίσματα της έκθεσης των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς· πιστεύει ότι τα εν λόγω πορίσματα επιβεβαιώνουν την πολιτική της ΕΕ για διπλή προσέγγιση με στόχο να πεισθεί το Ιράν με διπλωματικά μέσα να συμμορφωθεί πλήρως προς τα αιτήματα του ΔΟΑΕ για την εγκατάλειψη της πιθανής στρατιωτικής χρήσης του μη στρατιωτικού προγράμματος με αξιόπιστο και ελέγξιμο τρόπο·

7.   προτρέπει, συνεπώς, το Ιράν να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με την μελλοντική κατεύθυνση του πυρηνικού του προγράμματος και να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού· καλεί τις ΗΠΑ, μετά τη διπλωματική επιτυχία τους στις διαπραγματεύσεις με τη Βόρειο Κορέα, να μετάσχουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, από κοινού με την ΕΕ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να παράσχουν πρόσθετες εγγυήσεις ασφάλειας, κυρίως εντός ενός πολυμερούς πλαισίου υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ στη Βιέννη·

8.   ζητεί να ληφθούν αξιόπιστα μέτρα για τον πολυμερή πυρηνικό αφοπλισμό με την ενίσχυση της ΣΜΔ, και καλεί την ΕΕ να ηγηθεί των προσπαθειών για να ξεπερασθεί το σημερινό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό·

9.   τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και με αδέσμευτες χώρες, προκειμένου να εξετασθούν συμπληρωματικά σχέδια με στόχο την επίτευξη συνεκτικής συμφωνίας με το Ιράν σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και τη χρήση τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες του Ιράν στον τομέα της ασφάλειας·

10.   πιστεύει ότι μια τέτοιου είδους συνεκτική συμφωνία θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη ενός βιώσιμου περιφερειακού συστήματος ασφάλειας με τη συμμετοχή της Ινδίας, του Πακιστάν και άλλων πυρηνικών δυνάμεων, και πιστεύει ότι το Ιράν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ως περιφερειακού παράγοντα·

11.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει σοβαρά τη δημιουργία ενός νέου πολυμερούς πλαισίου για τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και να δραστηριοποιηθεί επειγόντως στον τομέα αυτό, διασφαλίζοντας προμήθειες πυρηνικών καυσίμων ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της διάδοσης, όπως έχει προτείνει ο ΔΟΑΕ·

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

12.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν τα τελευταία χρόνια· απευθύνει έκκληση στις αρχές του Ιράν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και νομικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχει κυρώσει και το Ιράν, προάγοντας τις οικουμενικές αξίες και εξασφαλίζοντας σε όλους το δικαίωμα να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και ελευθερίες και υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 επί του θέματος·

13.   καταδικάζει έντονα τις θανατικές ποινές και εκτελέσεις στο Ιράν, ιδίως εκείνες που επιβάλλονται ή εκτελούνται σε βάρος νεαρών παραβατών και ανηλίκων, και καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές διασφαλίσεις σε σχέση με τους ανήλικους, όπως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

14.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη δραματική αύξηση της καταπίεσης εις βάρος κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν το 2007· καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν τη βάναυση καταστολή εις βάρος όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, των ακτιβιστριών της εκστρατείας "ένα εκατομμύριο υπογραφές", φοιτητικών κινημάτων, υπερασπιστών μειονοτικών δικαιωμάτων, διανοουμένων, δασκάλων, δημοσιογράφων, ιστολόγων και συνδικαλιστών –ιδίως των Μανσούρ Οσανλού και Μαχμούντ Σαλεχί– και ζητεί την αποφυλάκιση όλων όσων κρατούνται λόγω της ειρηνικής έκφρασης των απόψεών τους·

15.   καταδικάζει έντονα την εκτέλεση στο Ιράν, στις 4 το πρωί (τοπική ώρα) της 30ής Ιανουαρίου 2008, του αχβασίτη ακτιβιστή Ζαμάλ Μπαουί, του δέκατου ένατου κατά σειρά αχβασίτη ακτιβιστή που εκτελείται στους δώδεκα τελευταίους μήνες και καλεί την Ιρανική Κυβέρνηση να μην προβεί στην εκτέλεση της θανατικής καταδίκης εις βάρος του ολλανδού πολίτη και ακτιβιστή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φαλέχ Αμπντουλά αλ Μανσουρί και των καταχωρισμένων ως προσφύγων από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Ρασούλ Αλί Μαζρεά και Σαΐντ Σακί, των οποίων η εγκατάσταση στη Νορβηγία έχει εξασφαλισθεί, καθώς και να τους επιτρέψει να μεταβούν στη χώρα της οποίας έχουν την ιθαγένεια ή τους έχει παράσχει άσυλο· ζητεί επίσης την αποφυλάκιση των Κούρδων δημοσιογράφων Αμπντολχαβέντ "Χιουά" Μπουτιμάρ και Αντνάν Χασανπούρ, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο·

16.   καλεί τις ιρανικές αρχές να καταργήσουν, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, κάθε μορφή βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά απάνθρωπων εκτελέσεων, και άλλης ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να διαφυλάξουν τις νόμιμες διαδικασίες και να τερματίσουν την ατιμωρησία σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις ιρανικές αρχές να τροποποιήσουν επειγόντως τον ποινικό κώδικα ώστε να μετατρέψουν σε οριστική απαγόρευση το μορατόριουμ που έχει επιβληθεί στο λιθοβολισμό·

17.   επιδοκιμάζει το προαναφερθέν ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149, σχετικά με το μορατόριουμ στη θανατική ποινή, ζητώντας να θεσπισθεί παγκόσμιο μορατόριουμ ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· καλεί το Ιράν να εφαρμόσει το ψήφισμα σχετικά με μορατόριουμ για τις εκτελέσεις, με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

18.   καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές διασφαλίσεις σε σχέση με τα άτομα που ανήκουν σε θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές ή άλλες μειονότητες, αναγνωρισμένες ή μη· καταδικάζει έντονα τη σημερινή έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα των μειονοτήτων και ζητεί να είναι σε θέση οι μειονότητες να ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει το ιρανικό σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο· καλεί τις ιρανικές αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα και να καταργήσουν, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, όλες τις μορφές διακρίσεων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος προσώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές ή άλλες μειονότητες περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Αράβων, Αζέρων, Βαλούχων, Κούρδων, Μπάχα, Χριστιανών, Εβραίων, Σούφι και σουνιτών μουσουλμάνων· ζητεί ιδίως να αρθεί η απαγόρευση της λατρείας της πίστης Μπαχάι·

19.   καταδικάζει έντονα την καταστολή εις βάρος αντιπολιτευόμενων, προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, χρηστών του διαδικτύου, δασκάλων, διανοουμένων, γυναικών, φοιτητών, συνδικαλιστών και ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές ή άλλες μειονότητες και καλεί τις ιρανικές αρχές να τερματίσουν την παρενόχληση τον εκφοβισμό και τη δίωξη των πολιτών αυτών, καθώς επίσης και να ελευθερώσουν άνευ όρων όλους τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης·

20.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο, στο πρώτο εξάμηνο του 2008, πλήρη έκθεση για το θέμα, περιλαμβανομένων προτάσεων για σχέδια που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

21.   εκφράζει την υποστήριξή του σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, κυρίως στις ενώσεις γυναικών και φοιτητών, οι οποίες αγωνίζονται στο Ιράν με μη βίαια μέσα, παρά την αυξανόμενη καταστολή, για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

22.   αναμένει ότι οι ιρανικές αρχές θα ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφιοτήτων για τις προσεχείς εθνικές εκλογές κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκλογές αυτές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες·

Σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ιράν

23.   υπογραμμίζει ότι η πιθανή μελλοντική σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας και Εμπορίου μεταξύ του Ιράν και της ΕΕ εξαρτάται από τη ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και από την πλήρη συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ, καθώς και από την παροχή αντικειμενικών εγγυήσεων όσον αφορά τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος·

24.   λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών Βρετανικών Προγραμμένων Οργανώσεων της 30ής Νοεμβρίου 2007, με την οποία καλείται το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών να διαγράψει αμέσως την οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιρανικού Λαού από τον κατάλογο των προγραμμένων οργανώσεων·

25.   λαμβάνει υπόψη την από 12 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5)·

26.   καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές των σχέσεων ΕΕ–Ιράν και καλεί τις δύο πλευρές να επαναρχίσουν τον διάλογο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Συνεργασίας και Εμπορίου που θα μπορούσε να συναφθεί σε περίπτωση που το Ιράν επιτύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στο πυρηνικό ζήτημα·

27.   καλεί την Επιτροπή να εγκαταστήσει αντιπροσωπεία στο Ιράν, ώστε να προωθηθεί ο διάλογος με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών και να αναπτυχθούν οι επαφές όσον αφορά, ιδίως, τη βοήθεια στους πρόσφυγες και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

o
o   o

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους Προέδρους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στο Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, στον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

(1) ΕΕ C 233 Ε, 28.9.2006, σ. 111.
(2) ΕΕ C 280 Ε, 18.11.2006, σ. 468.
(3) ΕΕ C 290 Ε, 29.11.2006, σ. 145.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0488.
(5) Υπόθεση Τ-228/02, Συλλογή 2006, σ. ΙΙ-4665.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου