Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0180(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0026/2008

Внесени текстове :

A6-0026/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0037

Приети текстове
PDF 262kWORD 34k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Египет, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване на протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13199/2007 – COM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0487),

–   като взе предвид текста на Съвета (13199/2007),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 310 и член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение от Договора за ЕО (C6-0438/2007),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0026/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Арабска република Египет.

Правна информация - Политика за поверителност