Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0180(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0026/2008

Esitatud tekstid :

A6-0026/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0037

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 32k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
EÜ ja Egiptuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist ELiga ***
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (13199/2007 – KOM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0487),

–   võttes arvesse nõukogu teksti (13199/2007);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikliga 310 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega (C6–0438/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A6-0026/2008),

1.   annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide ning Egiptuse Araabia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika