Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0012/2008

Внесени текстове :

A6-0012/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.3
CRE 19/02/2008 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0038

Приети текстове
PDF 261kWORD 33k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0669),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0394/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0012/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност