Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0230(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0012/2008

Esitatud tekstid :

A6-0012/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.3
CRE 19/02/2008 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0038

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 32k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
Töötajate kokkupuuted füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0669);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 137 lõiget 2, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0394/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ning artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0012/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika