Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0230(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0012/2008

Teksty złożone :

A6-0012/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.3
CRE 19/02/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0038

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 32k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Narażenie pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) ***I
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącgo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0669),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0394/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0012/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności