Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0012/2008

Ingivna texter :

A6-0012/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.3
CRE 19/02/2008 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0038

Antagna texter
PDF 192kWORD 29k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Arbetstagares exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0669),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 137.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0394/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0012/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy