Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0119(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0016/2008

Внесени текстове :

A6-0016/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0040

Приети текстове
PDF 260kWORD 33k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета ***I
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (кодифицирана версия) (COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0344),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0193/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0016/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност