Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0119(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0016/2008

Indgivne tekster :

A6-0016/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/02/2008 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0040

Vedtagne tekster
PDF 7kWORD 31k
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (kodificeret udgave) ***I
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave) (KOM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0344),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0193/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0016/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik