Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0119(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0016/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0016/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0040

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 31k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteiset kilvet ja merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. helmikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0344),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0193/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0016/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö