Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0119(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0016/2008

Ingivna texter :

A6-0016/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0040

Antagna texter
PDF 193kWORD 29k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Föreskrivna skyltar och märkningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) ***I
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) (KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0344),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0193/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0016/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy