Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0205(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0019/2008

Ingivna texter :

A6-0019/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2008)0043

Antagna texter
PDF 194kWORD 29k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Bullernivån i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) ***I
P6_TA(2008)0043A6-0019/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) (KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0588),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0344/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0019/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy