Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0235(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0020/2008

Indgivne tekster :

A6-0020/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/02/2008 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0044

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 31k
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) ***I
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) (KOM(2007)0667 - C6-0397/2007 - 2007/0235(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0667),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0397/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0020/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik