Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0235(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0020/2008

Teksty złożone :

A6-0020/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0044

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 31k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) ***I
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) (COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Procedura współdecyzji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0667),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0397/2007),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0020/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności