Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0206(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0021/2008

Внесени текстове :

A6-0021/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0045

Приети текстове
PDF 260kWORD 32k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Структура и ставки на акциза върху тютюневи изделия *
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху тютюневи изделия (кодифицирана версия) (COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0587),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0392/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0021/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност