Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0206(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0021/2008

Esitatud tekstid :

A6-0021/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0045

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 31k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
Tubakatoodetele kohaldatavad aktsiisid (kodifitseeritud versioon) *
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv tubakatoodetele kohaldatavate aktsiiside struktuuri ja määrade kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0587);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0392/2007);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0021/2008),

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika