Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0206(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0021/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0021/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0045

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 31k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero (kodifioitu toisinto) *
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. helmikuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0587),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0392/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0021/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö