Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0206(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0021/2008

Ingivna texter :

A6-0021/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0045

Antagna texter
PDF 193kWORD 29k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) *
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets direktiv om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) (KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0587),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0392/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (se A6-0021/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy