Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0171(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0512/2007

Внесени текстове :

A6-0512/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.11

Приети текстове :

P6_TA(2008)0046

Приети текстове
PDF 263kWORD 33k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област *
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт (COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0477),

–   като взе предвид член 150, параграф 4 и член 157, параграф 3, във връзка с член 300, параграф 2, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно която Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0328/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0512/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Конфедерация Швейцария.

Правна информация - Политика за поверителност