Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0171(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0512/2007

Esitatud tekstid :

A6-0512/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.11

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0046

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 31k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
EÜ ja Šveitsi vaheline leping programmi MEDIA 2007 kohta *
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus selle kohta, et sõlmitakse ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline audiovisuaalvaldkonda käsitlev leping, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007, ja lõppakt (KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0477);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 150 lõiget 4 ja artikli 157 lõiget 3 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lausega;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0328/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0512/2007),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika