Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0171(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0512/2007

Teksty złożone :

A6-0512/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.11

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0046

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 31k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Umowa WE/Szwajcaria w sprawie programu wspólnotowego MEDIA 2007 *
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu Końcowego (COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0477),

–   uwzględniając art. 150 ust. 4, art. 157 ust. 3 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0328/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0512/2007),

1.   zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności