Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0171(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0512/2007

Ingivna texter :

A6-0512/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.11

Antagna texter :

P6_TA(2008)0046

Antagna texter
PDF 193kWORD 29k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Avtal EG/Schweiz om gemenskapens program Media 2007 *
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt (KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0477),

–   med beaktande av artiklarna 150.4 och 157.3 jämförda med artikel 300.2 första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0328/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0512/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy