Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2155(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0007/2008

Ingivna texter :

A6-0007/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.12

Antagna texter :

P6_TA(2008)0047

Antagna texter
PDF 103kWORD 30k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Begäran om fastställelse av Claudio Favas immunitet
P6_TA(2008)0047A6-0007/2008

Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2008 beträffande begäran om fastställelse av Claudio Favas immunitet och privilegier (2007/2155(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Claudio Favas begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett civilrättsligt förfarande vid domstolen i Marsala, daterad den 29 maj 2007 och tillkännagiven i kammaren den 6 juni 2007,

–   efter att ha hört Claudio Fava i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0007/2008).

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Claudio Fava immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Italiens behöriga myndigheter.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy