Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2130(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0008/2008

Předložené texty :

A6-0008/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.13

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0048

Přijaté texty
PDF 296kWORD 38k
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Witold Tomczak (2007/2130(IMM))

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost Witolda Tomczaka o ochranu imunity v souvislosti s trestním řízením vedeným okresním soudem v polském městě Ostrów Wielkopolski, kterou pan Tomczak předložil dne 21. května 2007 a jež byla oznámena v plénu dne 24. května 2007,

-   po vyslechnutí Witolda Tomczaka dne 4. října 2007 v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

-   s ohledem na článek 105 polské ústavy,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0008/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak byl dne 21. září 1997 a dne 23. září 2001 zvolen do  Sejmu (dolní komora polského parlamentu); vzhledem k tomu, že po podpisu smlouvy o přistoupení dne 16. dubna 2003 se stal pozorovatelem; vzhledem k tomu, že byl od 1. května 2004 do 19. července 2004 poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že do Evropského parlamentu byl zvolen dne 13. června 2004 a jeho funkční období v polském parlamentu skončilo dne 16. června 2004;

B.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak je obviněn z toho, že dne 26. června 1999 urazil ve městě Ostrów Wielkopolski dva policisty při výkonu jejich služebních povinností a tím porušil § 226 odst. 1 polského trestního zákona; vzhledem k tomu, že poté, co se Witold Tomczak vícekrát nedostavil k zasedání soudu, okresní soud města Ostrów Wielkopolski dne 10. ledna 2005 v souladu s § 377 odst. 3 polského trestního řádu rozhodl o pokračování soudního řízení v nepřítomnosti Witolda Tomczaka;

C.   vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 9 zákona o volbách do Evropského parlamentu ze dne 23. ledna 2004 "ve volbách do Evropského parlamentu pořádaných v Polské republice lze kandidovat, pokud člověk nebyl [...] usvědčen z úmyslného trestného činu a nebylo proti němu vzneseno formální obvinění..."; vzhledem k tomu, že § 142 odst. 1 bod 1) tohoto zákona stanoví, že "mandát poslance v Evropském parlamentu zaniká, jestliže zanikne jeho právo být zvolen"; vzhledem k tomu, že zákon o volbách do Sejmu a Senátu Polské republiky (do polského parlamentu) ze dne 12. dubna 2001 žádná taková ustanovení neobsahuje;

D.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak již Parlament dříve žádal (dne 29. dubna 2005) o ochranu imunity ve věci tohoto trestního řízení; vzhledem k tomu, že na svém plenárním zasedání dne 4. dubna 2006 Parlament rozhodl, že imunitu pana Tomczaka neochrání, a to ačkoliv pan Tomczak zaslal před tímto zasedáním dopis, v němž naznačil úmysl vzít svou dřívější žádost o ochranu své poslanecké imunity zpět;

E.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak tvrdí, že soudce projednávající tento případ není nezaujatý a že vedení soudního řízení v nepřítomnosti obžalovaného je porušením zásady presumpce neviny;

F.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak si stěžuje, že mu okresní soud neumožnil přístup ke spisům k tomuto případu a že trestní řízení vedené proti němu je zaujaté, jelikož se snažil napadnout zákonnost jednání místní policie a místního státního zástupce;

G.   vzhledem k tomu, že podle získaných informací není Witold Tomczak chráněn poslaneckou imunitou v souvislosti s žádným z důvodů žaloby, o nichž byl informován předseda Evropského parlamentu,

1.   rozhodl, že neochrání imunitu a výsady, kterých požívá Witold Tomczak.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 383 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.

Právní upozornění - Ochrana soukromí