Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2130(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0008/2008

Esitatud tekstid :

A6-0008/2008

Arutelud :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.13

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0048

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 36k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
Witold Tomczaki puutumatuse kaitsmise taotlus
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta otsus Witold Tomczaki puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2007/2130(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Witold Tomczaki 21. mail 2007. aastal esitatud taotlust puutumatuse kaitsmise kohta seoses tema vastu Poolas Ostrów Wielkopolski ringkonnakohtus algatatud kriminaalmenetlusega, millest anti teada 24. mai 2007. aasta täiskogu istungil;

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Witold Tomczaki 4. oktoobril 2007 ära kuulanud;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 8, 9 ja 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid(1);

–   võttes arvesse Poola põhiseaduse artiklit 105;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0008/2008),

A.   arvestades, et Witold Tomczak valiti Sejmi (Poola parlamendi alamkoda) liikmeks 21. septembril 1997 ja 23. septembril 2001; arvestades, et pärast ühinemislepingu allkirjastamist 16. aprillil 2003 sai temast vaatleja; arvestades, et ta oli Euroopa Parlamendi liige 1. maist 2004 kuni 19. juulini 2004; arvestades, et ta valiti Euroopa Parlamendi liikmeks 13. juunil 2004 ja tema ametiaeg Poola parlamendis lõppes 16. juunil 2004;

B.   arvestades, et Witold Tomczakit süüdistatakse kahe teenistuskohustusi täitva politseiametniku solvamises Ostrów Wielkopolskis 26. juunil 1999, millega ta rikkus Poola kriminaalkoodeksi artikli 226 lõiget 1; arvestades, et pärast seda, kui Witold Tomczak ei olnud korduvalt kohtuasja arutamisele ilmunud, otsustas Ostrów Wielkopolski ringkonnakohus 10. jaanuaril 2005 vastavalt Poola kriminaalmenetluse koodeksi artikli 377 lõikele 3 jätkata kohtumenetlust ilma tema kohalolekuta;

C.   arvestades, et Euroopa Parlamendi valimiste 23. jaanuari 2004. aasta akti artikli 9 kohaselt on isikul õigus kandideerida Poola Vabariigis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel, kui teda ei ole tahtliku kuriteo eest süüdi mõistetud ja talle ei ole kohtulikku süüdistust esitatud; arvestades, et nimetatud akti artikli 142 lõikes 1 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikme koha kaotus on valimissobivuse kaotuse tulemus; arvestades, et Poola Vabariigi sejmi ja senati (Poola parlament) valimiste 12. aprilli 2001. aasta aktis selliseid sätteid ei ole;

D.   arvestades, et Witold Tomczak on varem (29. aprillil 2005) palunud Euroopa Parlamendil kaitsta tema puutumatust nendes kriminaalasjades; arvestades, et Euroopa Parlament otsustas 4. aprilli 2006. aasta täiskogu istungil tema puutumatust mitte kaitsta, kuigi Witold Tomczak edastas enne täiskogu istungit kirja, milles ta avaldas soovi varem esitatud puutumatuse kaitsmise taotlus tagasi võtta;

E.   arvestades, et Witold Tomczak väidab, et asja arutamist juhtiv kohtunik ei ole erapooletu ja et võimalusega kohtuasja menetleda ilma süüdistatava kohalolekuta rikutakse süütuse presumptsiooni põhimõtet;

F.   arvestades, et Witold Tomczak kaebab, et ringkonnakohus ei anna talle juurdepääsu kohtuasja dokumentidele ja et tema vastu algatatud kriminaalasi on erapoolik, sest ta püüdis vaidlustada kohaliku politsei ja kohaliku prokuröri tegevuse seaduslikkust;

G.   arvestades, et saadud andmete põhjal ei ole Witold Tomczakil õigust parlamendiliikme puutumatusele mitte ühegi nõude osas, mis on esitatud teadmiseks Euroopa Parlamendi presidendile,

1.   otsustab mitte kaitsta Witold Tomczaki puutumatust ja eesõigusi.

(1) Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 383, ning otsus kohtuasjas 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika