Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2130(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0008/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0008/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0048

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 37k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Euroopan parlamentin päätös 19. helmikuuta 2008 Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2007/2130(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Witold Tomczakin esittämän, 21. toukokuuta 2007 päivätyn pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi Puolassa, Ostrów Wielkopolskin piirituomioistuimessa käsiteltävänä olevan rikosasian yhteydessä, josta ilmoitettiin täysistunnossa 24. toukokuuta 2007,

–   kuultuaan Witold Tomczakia 4. lokakuuta 2007 työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8, 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon Puolan perustuslain 105 pykälän,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0008/2008),

A.   ottaa huomioon, että Witold Tomczak valittiin Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) jäseneksi 21. syyskuuta 1997 ja 23. syyskuuta 2001; ottaa huomioon, että liittymissopimuksen 16. huhtikuuta 2003 tapahtuneen allekirjoittamisen jälkeen hänestä tuli Euroopan parlamentin tarkkailija; ottaa huomioon, että hän oli Euroopan parlamentin jäsen 1. toukokuuta 2004 ja 19. heinäkuuta 2004 välisen ajan; ottaa huomioon, että hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi 13. kesäkuuta 2004 ja että hänen toimikautensa Puolan parlamentissa päättyi 16. kesäkuuta 2004,

B.   ottaa huomioon, että Witold Tomczakia syytetään kahden virkatehtävässä olleen poliisimiehen kunnian loukkaamisesta Ostrów Wielkopolskissa 26. kesäkuuta 1999 syyllistyen Puolan rikoslain 226 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen; ottaa huomioon, että sen jälkeen kun Witold Tomczak oli useita kertoja jäänyt saapumatta asiansa tuomioistuinkäsittelyyn, Ostrów Wielkopolskin piirituomioistuin päätti 10. tammikuuta 2005 Puolan rikosprosessilain 377 pykälän 3 momentin mukaisesti jatkaa asian käsittelyä hänen poissaolostaan huolimatta,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaaleista 23. tammikuuta 2004 annetun säädöksen 9 pykälän mukaan "henkilö on kelpoinen ehdokkaaksi Puolan tasavallassa pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin, jollei (…) hänen ole virallisen syytteen johdosta annetulla tuomiolla todettu syyllistyneen tahalliseen, muuhun kuin vähäiseen rikokseen"; ottaa huomioon, että saman säädöksen 142 pykälän 1 momentin 1 kohdassa todetaan, että "vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraa edustajantoimen menettäminen Euroopan parlamentissa"; ottaa huomioon, että Puolan tasavallan Sejmin ja senaatin (Puolan parlamentti) vaaleista 12. huhtikuuta 2001 annetussa säädöksessä ei ole tällaisia säännöksiä,

D.   ottaa huomioon, että Witold Tomczak on pyytänyt aikaisemmin (29. huhtikuuta 2005) parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista näiden rikosasioiden käsittelyssä; ottaa huomioon, että parlamentti päätti 4. huhtikuuta 2006 pidetyssä täysistunnossa olla puolustamatta Tomczakin parlamentaarista koskemattomuutta, vaikka Tomczak oli lähettänyt ennen täysistuntoa kirjeen, jossa ilmoitti peruuttavansa koskemattomuutensa puolustamista koskeneen aikaisemman pyyntönsä,

E.   ottaa huomioon, että Witold Tomczak väittää, että asian käsittelyä johtava tuomari ei ole puolueeton ja että mahdollisuus asian käsittelyn toimittamiseen syytetyn poissaolosta huolimatta on vastoin syyttömyysolettamaa koskevaa periaatetta,

F.   ottaa huomioon, että Witold Tomczak valittaa, että piirituomioistuin ei anna hänen tutustua tapausta koskeviin asiakirjoihin ja että rikosoikeudenkäynti häntä vastaan on puolueellinen siksi, että hän yritti asettaa kyseenalaiseksi paikallisen poliisin ja paikallisen syyttäjän toimien laillisuuden,

G.   ottaa huomioon, että saatujen tietojen perusteella Witold Tomczak ei nauti parlamentaarista koskemattomuutta minkään Euroopan parlamentin puhemiehen tietoon saatetun väitteen osalta,

1.   päättää olla puolustamatta Witold Tomczakin parlamentaarista koskemattomuutta.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep. I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö