Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2130(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0008/2008

Teksty złożone :

A6-0008/2008

Debaty :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.13

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0048

Teksty przyjęte
PDF 113kWORD 37k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Witolda Tomczaka
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Witolda Tomczaka (2007/2130(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Witolda Tomczaka dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, z dnia 21 maja 2007 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja 2007 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Witolda Tomczaka w dniu 4 października 2007 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 8, art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r.(1),

–   uwzględniając art. 105 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

–   uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0008/2008),

A.   mając na uwadze, że Witold Tomczak został wybrany posłem na Sejm RP w dniu 21 września 1997 r. oraz 23 września 2001 r.; mając na uwadze, że po podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2003 r. traktatu akcesyjnego został on obserwatorem; mając na uwadze, że był on posłem do Parlamentu Europejskiego od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 lipca 2004 r.; mając na uwadze, że został on wybrany do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. oraz że jego mandat posła na Sejm RP wygasł w dniu 16 czerwca 2004 r.,

B.   mając na uwadze, że Witold Tomczak jest oskarżony o znieważenie w dniu 26 czerwca 1999 r. w Ostrowie Wielkopolskim dwóch funkcjonariuszy policji podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, co stanowi naruszenie art. 226 par. 1 polskiego kodeksu karnego; mając na uwadze, że po kilkakrotnym niestawieniu się Witolda Tomczaka na przesłuchanie, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zarządził w dniu 10 stycznia 2005 r. prowadzenie postępowania bez udziału oskarżonego zgodnie z art. 377 par. 3 polskiego kodeksu postępowania karnego,

C.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego "Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje osobie (...), która (...) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego (...)."; mając na uwadze, że art. 142 par. 1 ust. 1 tej ustawy mówi, że "Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyboru"; mając na uwadze, że przepis taki nie istnieje w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu RP,

D.   mając na uwadze, że Witold Tomczak już wcześniej (w dniu 29 kwietnia 2005 r.) zwrócił się do Parlamentu o możliwość skorzystania z immunitetu w tym postępowaniu karnym; mając na uwadze, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu plenarnym Parlament postanowił nie udzielać zgody na skorzystanie przez Witolda Tomczaka z immunitetu, pomimo pisma wysłanego przez Witolda Tomczaka przed posiedzeniem, w którym utrzymuje on, że wycofał swój wcześniejszy wniosek o skorzystanie z immunitetu,

E.   mając na uwadze, że Witold Tomczak twierdzi, że sędzia prowadzący sprawę nie jest obiektywny oraz że możliwość prowadzenia postępowania bez udziału oskarżonego narusza zasadę domniemania niewinności,

F.   mając na uwadze, że Witold Tomczak skarży się, że Sąd Rejonowy nie udostępnia mu akt sprawy oraz że postępowanie karne przeciwko niemu jest stronnicze, ponieważ usiłował on podważyć legalność działań policji lokalnej i lokalnego prokuratora,

G.   mając na uwadze, że na podstawie uzyskanych informacji Witolda Tomczaka nie chroni immunitet poselski w odniesieniu do żadnego z zarzutów, jakie zostały przedstawione Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego,

1.   nie wyraża zgody na skorzystanie przez Witolda Tomczaka z immunitetu i przywilejów.

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 383 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności