Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0011/2008

Внесени текстове :

A6-0011/2008

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 24
CRE 18/02/2008 - 24

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0049

Приети текстове
PDF 261kWORD 34k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Митнически кодекс на Общността ***II
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0608),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0011/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 298 Ε, 11.12.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ C 317 Ε, 23.12.2006 г., стр. 82.

Правна информация - Политика за поверителност