Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0246(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0011/2008

Teksty złożone :

A6-0011/2008

Debaty :

PV 18/02/2008 - 24
CRE 18/02/2008 - 24

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0049

Teksty przyjęte
PDF 194kWORD 32k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Wspólnotowy Kodeks Celny ***II
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 –2005/0246 (COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0608),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0011/2008),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 298 E z 11.12.2007, str. 1.
(2) Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, str. 82.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności