Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0290(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0488/2007

Внесени текстове :

A6-0488/2007

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0050

Приети текстове
PDF 278kWORD 34k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси; (COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0866),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 135 и 280 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0033/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по бюджетен контрол (A6-0488/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 февруари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси
P6_TC1-COD(2006)0290

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № .../2008.)

Правна информация - Политика за поверителност