Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0290(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0488/2007

Indgivne tekster :

A6-0488/2007

Forhandlinger :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Afstemninger :

PV 19/02/2008 - 6.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0050

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 230k
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
Gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***I
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0866),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 135 og 280, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0033/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0488/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. februar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne
P6_TC1-COD(2006)0290

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik